Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
zamknij

Gwarancja i Reklamacja towaru

 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe i objęte gwarancją producentów. Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkty wolne od wad.

 2. Jeśli kupujący stwierdzi wady to zgodnie z Kodeksem Cywilnym kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacyjnego zgodnego z:

  a. przysługującemu prawem reklamacyjnym jeśli została udzielona przez gwaranta na dany produkt (oświadczenie gwarancyjne dostarczono wraz z towarem lub w formie elektronicznej wraz z fakturą);

  b. stosownie do zapisów kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi z powodu wad fizycznych.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie pisemnej na adres: CentralCom Maciej Stefański ul. Grzegórzecka 69 lok. 14, 31-599 Kraków lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu. Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:

  a. dane kupującego,

  b. data umowy-sprzedaży, numer i kopia (może być skan) dowody sprzedaży;

  c. dokładny opis wady będący podstawą zgłoszenia reklamacyjnego (w przypadku wady fizycznej prosimy o załączenie dowodu w postaci zdjęć);

  d. określenie żądania klienta.

 4. Kupujący jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem podczas transportu.

 5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie klienta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc po dniu zgłoszenia. Jeśli w ciągu w/w terminu sprzedawca nie otrzyma reklamowanego towaru niezbędnego do oględzin, zgłoszenie takie pozostaje bez rozpatrzenia. Klienta poinformuje się o możliwości zmiany postanowienia reklamacyjnego po dostarczeniu towaru do siedziby sklepu.